20141024

Sen novidade na política ribadense (e V). Sen novidade?

Despois de comentar algunhas cousas sobre UPRi, PP e PSOE, nunha primeira parte, e logo sobre o BNG, na segunda, coido que hai que engadir unha última parte sobre o que xa se chama Ribadeo en común.
Unha nota antes de nada: coido que debo advertir que polo momento me atopo entre a xente que pretende sacar adiante a iniciativa, por se alguén cre que isto pode desvirtuar a miña opinión.
Ben, a cousa é que en Ribadeo, como noutras tantas partes, hai un desencanto non xa en relación ós partidos políticos en si, senón ó xeito en que se están a facer as cousas, sexa que sexa quen esteña no poder. Coido que coa premisa anterior, a casuística inicial pode ser totalmente diferente entre dous lugares diferentes. E Ribadeo, cun partido forte no concello pero minoritario tanto a nivel estatal como gallego, entre outras características, é evidente que non presenta rasgos moi comúns. Rasgos entre os que se inclúe unha dificultade engadida para chegar a unha posición importante no consistorio, unha traxectoria do equipo de goberno que coido se pode cualificar por riba do nivel medio dos equipos da democracia.
Entón, a primeira cousa sería o por que un conxunto de xente quere crear unha nova plataforma comunitaria e xa leva un manifesto constitutivo e avanza con seguridade cara á súa propia definición programática, metodolóxica ou comunicativa con vistas á presentación dun equipo ás eleccións. A resposta é polo alonxamento da política, políticos e partidos tradicionais da participación xeral efectiva. Quizais se debera engadir que despois de todo, a percepción dunha traxectoria mellor que a media da democracia tampouco significa moito no sentido de que é superable. Pero iso é aínda de cara ó futuro, como aspiración, mentres o xeito de facer política no sistema actual é algo palpable, no que as peticións da definición dun Ribadeo que queremos ou do sistema de participación cidadá quedan en dique seco ou desviadas sen máis.
Ribadeo en común ten ante si desafíos grandes antes de poder facer a presentación dunha candidatura, un camiño que recorrer con traballo. Se logra chegar á fase final co mesmo esprito que leva demostrado ata o momento, o mapa municipal quedará fortemente variado.
Ben, trátase do futuro, e máis aínda que nas catro entradas anteriores, dunha visión persoal onde se podería completar de xeito moito máis longo con outros datos e comentarios, e por definición, como calquera previsión, sen contar cos imprevistos. Ó fin, Ribadeo, tanto en xeral como en política en particular, construirémolo entre todos.

20141023

Sen novidade na política ribadense (IV)

A política no concello de Ribadeo nestes momentos está controlada polo BNG. Coido que coa frase anterior está trazada a realidade, que abrangue non só unha maioría absoluta, senón tamén un desfrute e manexo de actividades e tempos.
Cando xa vai para catro anos resultou das votacións unha maioría absoluta, coido que foi un superar as expectativas mesmo para o partido ganador. Dende aquela, a actividade desenvolta non minguou, senón que quizáis houbo un fluxo e refluxo que a levou na actualidade a uns niveis inferiores ós de comezo de mandato, pero non ós do mandato anterior. O alcalde continúa nos xornais con regularidade, as notas de prensa do concello, filtracións e contactos administran os tempos, e a propaganda dos intereses vese equilibrada co esquecemento do que non conviría.
Non é pois que Ribadeo non teña problemas, senón sinxelamente que o BNG e o alcalde non afrontan, polo momento, desafíos externos que comprometan a súa continuidade. E coido que para esa 'sen  novidade' do título, debemos ser conscientes de dous limitantes: 'externos' e 'polo momento'.
En canto ó primeiro, aínda que da partición do antigo BNG xa van catro anos, non hai que esquecer que a opción final escollida polo alcalde non correspondeu coa do grupo co que mantivo un certo tempo afinidade, quedando nunha situación algo comprometida nun partido que ó fin, ten unha estrutura 'tradicional'. É certo que en Ribadeo, hoxe, non hai quen se lle poda poñer en fronte dentro do partido e recadar o mesmo número de votos, pero tamén o é que sen o partido o alcalde tampouco o podería facer. E que dicir sobre o desenvolvemento das diferentes concellerías? Non creo que se poda marcar unha división de apoio a non ser que cambiaran as circunstancias, pero cabe lembrar que hai catro postos que veñen do mandato pasado ou aínda de máis atrás, e tres novos que comezaron nunha posición totalmente diferente do grupo en canto ó concello.
Internas en certo xeito tamén se poden considerar, xa que é o grupo de goberno, as relacións co propio persoal do concello e o seu funcionamento, e se ben non parece haber un nivel de enfrontamento como chegou a haber, tampouco parece unha situación totalmente relaxada en canto a trato nin controlada en canto a funcionamento, e detalles como o reparto dos complementos de produtividade seguen sen ser comprendidos dende fóra da institución, e non sei ata que punto integrados (aceptados é outra cousa) dende dentro.
En canto ó 'polo momento', as novas formas de facer política pouco a pouco van facendo xurdir grupos en Ribadeo que poden facer variar a visión de futuro, pero iso quizais requira outra entrada.
Así pois, polo momento, coido que o BNG enfrontaríase a si mesmo se as eleccións foran esta fin de semana, e cando un se enfronta a si mesmo, ou está tolo, ou leva as de ganar.

20141021

Apelando sobre as Catedrais

Dende hai uns días, o concello ten colgada a súa apelación ó Plan de Conservación do Monumento Natural da Praia das Catedrais - Augasantas (Ribadeo), e tamén que quería facer un pequeno comentario.
Pequeno, porque para quen teña lido o Plan, debera ser todo o máis unha liña introdutoria, e quen non o teña lido, posiblemente non sexa quen de encadrar un comentario máis longo. Vaia por diante que considero un bo exercicio sobre o funcionamento administrativo a lectura de ambos, sen que en ningún dos dous casos crea que son literatura destacable.
A apelación do concello ten dúas partes nidiamente separadas e de lonxitude semellante. A primeira, que preténdese valoración xeral, manifesta de novo a idea do equipo de goberno municipal de que debe dárselle outro tipo de protección, e nese sentido é case un mini plan, artellado de xeito abondo formal e que se ve completado con dous anexos, con datos xeomorfolóxicos e castrexos (5 páxinas das 16) que entendo deberan axudar a completar os que apoian o plan da Xunta. A segunda parte fai a crítica en si, a modo de valoración concreta, facendo fincapé non só en cousas que considera favorables do plan (algunha hai), ou faltas/erros/lagoas, senón tamén en que non desenvolve polo momento os aspectos económicos nin sociais. A continuación dos puntos que servirían de índice, e sen mediar cambio de estrutura, vai desenvolvéndoos, comezando pola cifra de visitantes, na que non di nada máis que o documento non se molla demasiado nin especifica unha carga diferencia segundo circunstancias (marea, por exemplo), e pasa a queixarse de que o traballo de campo foi escaso, dous días, para poder determinar nada.
O rexistro telemático de visitantes é atacado, pero non tanto por ser telemático, como por ter a base de resposta en Santiago, con todo o que iso pode implicar de ocntrol. E a dotación de infraestruturas da que está a falar o plan considérase insuficiente.
Para rematar, unha folla escasa de 'parte propositiva' que fai resume da primeira parte propoñendo a creación dun Parque Natural.

20141020

Ler o xornal, exercicio mental

Moitasveces, encarados ó xornal, sortear os titulares, meterse no meollo da nova, filtrar convencións e intereses... representa un bo exercicio de criterio, aínda que tamén poda resultar extenuante. Collo titulares en só unha páxina (a segunda) dun xornal de hoxe:
'Podemos é incapaz de acadar o consenso na súa primeira asemblea' achaca unha incapacidade sobre algo que, que eu saiba, non se puxo como obxectivo nun conxunto que se sabe heteroxéneo e que propuxo dende o comezo, votación para decisión, sen pretensión de facer un bloque monolítico.
'A decisión de ocultar a marca nas eleccións municipais recibe críticas'. Ocultar a marca? supoñendo que se acepte o de 'marca' polo nome (que ten implicacións diferentes), non se trata de ocultar nada, senón diluírse en opcións que en cada lugar terán as súas diferenzas. Aí está por exemplo, Ribadeo, con 'Ribadeo en común', onde non se fala de partidos porque quen participa son persoas, algunha encadrada nalgún partido, outras noutro, e a maioría, en ningún. Así pois, que marca se decidiu ocultar?
'O "macho alfa" non é capaz de sacudirse a súa propia personaxe', referido a quen prcisamente rexeitou explícitamente que se tratara de algo parello a 'iso', non deixa de ser unha simple argucia para chamar a atención. O subtítulo ten máis aquel: 'Iglesias ten máis problemas para enfrontarse ós seus propios compañeiros que ós tertulianos' implica enfrontamento por riba de colaboración, cousa máis que dubidosa nun congreso no que se tentou construír, ó tempo que a comparación cos tertulianos pon como base unha visión de batalla para facer fincapé no enfrontamento.
... e non hai máis novas na páxina.
Cabe dicir, como se di agora, o 'disclaimer': vexo con simpatía a Podemos, motivo único da páxina, e unha razón das que fixeron que esa páxina fora a miña elección. Pero ti mesmo podes coller outras páxinas, e facer a proba.

20141018

O Pequeno Nicolás en Ribadeo

O Pequeno Nicolás é o neno protagonista dunha serie de historias de René Goscinny. Divertido e doce ó tempo, pode ser hilarante.
Dende este verán, e mais dende este xoves, o pequeno Nicolás pasa a ser o apodo dun caradura que tivo unha actuación estelar en Ribadeo. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, mozo novo, estivo dando o pego con aproveitamento das corruptelas do sistema político, adulacións e demais. E aí entra o caso Ribadeo, onde o individuo se presentou este verán, mesmo con escolta, e o alcalde baixou ó restaurante polo que parece para ir saudar a alguén da Casa Real que alí estaría, atopándose cun mozo novo con moita labia. Coa detención do individuo nesta semana, retornou ós medios a baixada do alcalde, mesmo con algunha entrevista pola tele, e nota de prensa do concello, algo que ocorre agora, na detención, pero non ocorreu cando á metade de agosto, sucedeu o caso Ribadeo. Así como no seu momento me chamou a atención á baixada do alcalde, agora chámama o aproveitamento mediático para descarga da posible culpa. E é que, aínda que a intención fora boa, o guión é típico, e básico para o mantemento dun sistema corrupto.
--
Actualización, de tarde
Despois de ver a trivialización do tema que se tenta facer no Facebook en base a fotos trucadas do Nicolás, ratifícome e incido máis no aproveitamento mediático que se está a facer como desviación de culpa e atención.

20141017

Sen novidade na política ribadense (III)

Hoxe tampouco houbo novidade sobre o PSOE. Nas últimas eleccións municipais acadou a súa propia marca - chan de votos en Ribadeo, situándose ademáis na cola de entre as candidaturas, despois de ter ocupado a alcaldía dous mandatos antes. O logro foi debido a circunstancias que inclúen o liderazgo anterior e unha lista nova na que ía de cabeza un ex alcalde por outro partido. Eduardo Gutiérrez, o único que obtivo a acta de concelleiro, coido que tiña claro que se enfrontaba a unha situación atípica, pasando a facer no pleno de experto con certas ideas propias máis que de partido. E coido que, asumido que nada podía facer, e mesmo con algunha saída de tono puntual, mantivo unha liña así: propia, sen partido. Partido que non tiña detrás, en cambio con encontronazos, con novo líder en Ribadeo, en caída libre a nivel estatal, e sen resalte posterior e ata o momento, sen nada que faga supoñer un futuro moi diferente para a candidatura que virá para as próximas eleccións.
Os tres partidos vistos nesta serie 'sen novidade ata o momento' esixen unha separación e unha parada. Separación porque os outros grupos (plural) a analizar teñen unhas liñas básicas moi diferentes, con eles e entre si. E parada, para lembrar a situación de hai case catro anos e algo do desenvolvemento dende entón.
Sobre o tema de hai case catro anos, arredor das eleccións no blog deixei unha lista nutrida de artigos, dos que sinalo o grupo principal, ordeando as entradas de máis nova a máis vella:
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/unha-idea-de-o-teson-comunicado.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/15m-o-deportivo-mina-ria.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/pospolitica-como-politica-postelectoral.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/distribucion-de-votos-nas-parroquias.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/flecos-electorais-e-lista-de.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/non-sei-o-que-fixeches-pero-sei-o-que.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/resume-de-datos-e-algunha-cousa-mais-6.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/1045-maiorias-absoluta-do-bng.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/unha-tonteria-captura-dos-primeiros.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/para-ler-mentras-4-de-hoxe.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/previsions.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/unha-colaboracion-para-interpretar-os.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/05/unha-reflexion-para-xornada.html

20141015

Sen novidade na política ribadense (II)

Onte tocoulle a quenda a UPRi. Hoxe vai o PP. O partido que dende hai tempo estivo en primeira ou segunda posición en tódalas votacións ó concello (cousa que non lograron BNG e PSOE), tivera controvertidas primarias antes das eleccións pasadas. Nelas sobresaíra Manuel Valín claramente nunha ampla cesta de nomes (7) e tamén claramente en contra do aparello provincial do partido. Diríase que na lista presentada tentou facer amalgama, ou máis ben, que a presión da estrutura non permitiu un equipo cohesionado. Uns resultados decentes, pero con maioría absoluta dun BNG que superou as súas mellores previsións serviron en bandexa o desquite contra o cabeza de lista, e os catro anos de mandato que rematarán o próximo maio veñen sendo os de votos particulares cando non partidos do partido condimentados con estrañeza vista a situación dende fóra fronte ó comportamento do que debera ser un equipo ó servizo de Ribadeo. Cantado-anunciado é dende hai tempo que o cabeza de lista non repetirá. Falado polo baixo-por todos sabido é que o actual presidente do partido en Ribadeo está facendo campaña (acertada ou non, iso xa é outra cousa) dende hai tempo, tentando unha visibilidade que non ten, mesmo fronte ó seu grupo municipal.
E, nestas estamos cando o aparello de partido anuncia dende Lugo que esta volta non haberá primarias en Ribadeo, que será imposto o candidato dende Lugo. Despois do transcurso destes anos, alguén dubidaba de cal será a 'aposta forte' do PP para Ribadeo? E, a non ser sorpresas por imponderables externos, alguén aposta polo resultado?

20141014

Sen novidade na política ribadense

Hoxe saltou a nova: o representante de UPRi no concello, Agustín Reymóndez, non será candidato para as próximas eleccións. O certo é que, sen que el o dixera precisamente, o futuro de UPRi estaba comprometido, de xeito que, presentándose ou non (outra persoa no seu lugar) UPRi seguía un desgaste na rúa que facía difícil que houbera un representante na próxima formación do pleno. Lembro no pleno ordinario pasado, un pequeno comentario de Tino que deixo recollido así: "Foi neste punto onde tivo lugar unha anécdota pequena pero da que coido debe quedar constancia. Na intervención do representante de UPRi, e en relación coa duración do convenio, fixo unha pequena digresión apuntando que no próximo período de sesións podería haber un alcalde de UPRi, xa que había un movemento asembleario que estaba a tomar forza para facer algo que xa había, encarnado por UPRi. Ben, coido que é unha falta de información, pero non deixa de ser unha curiosidade expresiva dunha certa mentalidade."
Agora parece evidente que o alcalde ó que se refería non era el, nin tampouco do 'UPRi oficial' que el encarna aínda.
Así pois, coido que sen novidade de cara ó futuro.

20141013

Loitas ou pasas?

A loita estase a achegar. En Viveiro, dous pais (dúas nais) foron denunciadas por defender que no IES Vilar Ponte deberan repoñer a praza que suprimiron. No medio, claro, voltas e reviravoltas de acusacións e outras manobras. Resulta agora que cunha nova dirección sinalada a dedo despois da dimisión da anterior, o centro pode funcionar perfectamente sen tanto profesorado. Ben, na realidade non din iso, senón que lles deixen comprobalo. E como protestan, denuncia. Está a piques de meterse no embrollo o concello, apoiando no pleno (por separado xa o fixeron os grupos municipais), co que o conflito será tildado de 'politizado' despois de ter unha orixe social de defensa de servizo público. E mentres noutros centros xa levamos catro semanas de curso, en Viveiro están a aprender da vida.
Con estas cousas, pregúntome por exemplo, se podía funcionar perfectamente con menos persoal, non había entón unha mala xestión punible anteriormente?
--
Engadido:
Vexo que o xornal pon que había 43 profesores, que quedaron en 42, e que o 86% cuestiona a redución, é dicir, 36 profesores e profesoras. Coido que habería que fiar máis fino. Non teño datos exactos, pero coido que se poden facer as seguintes contas: son 4 no equipo directivo, co que quedan 38 profesores, e 36 opositores sobre 38 son o 95% de oposición á medida. O 95%, non o 86%, que xa sería abondo.

20141012

a asemblea de O Tesón

Copiado de http://o-teson.blogspot.com.es/2014/10/borrador-da-acta-da-asemblea-xeral.html:

Borrador da acta da asemblea xeral mantida o 20141011

 Asamblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón
Alto do Cantón Bar, 20141011, 20:00, con asistencia de 5 socios.

Antes de comezar decídese trasladar a asemblea ó alto do Cantón bar.
1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
Dáse por lida a acta anterior e é aprobada por unanimidade.
2.Memoria de actividades e balance económico do ano ata o presente
Pásase revista ás actividades relacionadas coa asociación e realizadas dende a última asemblea, entre outras:
A denuncia pública da terraza do xardín, as alegacións ó Peprich, a petición de exposición das vidreiras da capela do cemiterio antes da súa exposición, a polo momento fallida viaxe a Burela, o estado das obras da residencia de maiores, as xornadas Ribadeo a Debate, as dúas xuntanzas da mesa de asociacións, o destino das preguntas realizadas ó pleno do concello, a rectificación da inclusión de O Tesón como participante na plataforma Ribadeo en Común, a nota resume do pasado ano e o noso xuízo sobre o plan preliminar para As Catedrais.
Faise un resume xeral, incidindo en que o concello non da unha resposta real ás numerosas interpelacións que levamos feito, non tendo avanzado no Regulamento de Participación Cidadá.
No mesmo punto pásase revista ó balance económico, que se expón a falta de solucionar unha factura de Eocar de 198 € que está aparentemente duplicada. A falta dese detalle, o punto é aprobado por unanimidade.
A 31/12/12 había un saldo de 6 909,68 €
Saídas: 4 066,69 €
Entradas: 3 742,80 €
Saldo a 31/12/13: 6585,79
A raíz da exposición das contas comentouse o fracaso económico da publicación das cartas da ría de Ribadeo, que se tentará dinamizar mediante a súa venda noutros lugares, como a oficina de turismo e Biblos.
3.Próximas actividades e previsións de ingresos e gastos
Decídese de xeito unánime manter o orzamento de cara ó próximo ano, e tamén continuar coa sucesión de actividades de anos pasados, incluíndo dúas actividades culturais, unha no outono e outra na primavera.
4.Rogos e preguntas
Coméntase sobre o estado das vidreiras do cemiterio e o cambio contractual das sepulnturas no cemiterio.
Ás 20:40 dáse por concluída a Asemblea.