20150124

Ribadeo, por que non?

Está en marcha unha campaña de promoción turística de Ribadeo, nomeada cun hashtag: #Ribadeoxqsí.
Din que isto das campañas é o método que ven sendo tradicional, e o hashtag sería a parte de innovación, xunto co dito, porque si. Tamén ven sendo tradicional que as campañas se lancen co motivo de acudir a unha feira como Fitur e que se desenvolvan certos resortes como unha recepción en Madrid.
Será que non entendo ben o tema da promoción (das promocións?), ou que non me propuxen unha alternativa antes, o que impediría unha visión de conxunto, pero non me gusta o de #Ribadeoxqsí. Quizais porque creo que é a acción do día a día o que fai que as cousas funcionen, e a mellora continua, en troques de facelo a impulsos. Poidera ser debido a que a afirmación sen máis, 'porque si', sen contexto, nin explicación, parece unha orde e lembra a ditadura. Pode que porque os hashtag concíboos con outros usos, e, de empregalos como propaganda, cunha visión de viralidade que non vexo neste caso. Ó mellor é porque entendo que as campañas para que sexan efectivas teñen que ser creativas, e isto paréceme aquelo de 'viño vello en odres novos'. Ou porque entendo que unha feira é para promocionar o que xa hai, e por tanto non teñen espazo específico para facer unha difusión, entrando en competición dende o primeiro momento con outras moitas alternativas. Pode que sexa por considerar demasiado tradicionais as recepcións, unha das actividades da presentación. Tamén pode ser debido ó acento final do hashtag, ou ó non saber poñer en abreviatura dixital o inglés because...
O caso é que a min non me ten que convencer. Eu xa estou convencido.

20150122

Deseducando

Os efectos da educación van amodiño, e así as decisións en materia educativa parecen menos graves que outras de efectos máis inmediatos. A estas últimas, como a lei mordaza, pódenselles contrapoñer as verbas verquidas ás ondas por un alto cargo 'educativo' (coido que o director xeral de universidades, pero colleume de sorpresa e non podo aseguralo), que máis ou menos de xeito textual, como primeiro razoamento para aprobar e impoñer ás universidades graos (antes diriamos carreiras) de tres anos en troques de catro, dicía: 'esto permitirá ahorrar el 25% de los gastos universitarios'. Como dicía Baltasar Gracián, 'lo bueno, si breve, dos veces bueno'. Este cargo educativo empapouse de Gracián.

20150121

Sobre unha enquisa para as municipais de Ribadeo 2015

Atópome no 'Mariña actual' de xaneiro unha enquisa de cara ás municipais. Exténdese por varios concellos, e desgta, trae o correspondente a Ribadeo. A súa ficha di que foi telefónica, con 200 enquisas (1 persoa de cada 50, vamos) a maiores de 18 anos, polietápica e aleatoria con cotas por idade, xénero e situación laboral, do 27 de outubro ao 3 de novembro pasado (é dicir, hai dous meses e medio), e aprecia unha marxe de erro 'na hipótese de mostraxe aleatoria sinxela' cun nivel de confianza de 90%, 'e no caso históricamente máis desfavorable (p=41%=1-q) o erro máximo admitido é +-5,65%'.
As táboas correspondentes ás gráficas do artigo serían:
Estimación de voto (% de voto válido):
BNG--------------- 60
PPdeG----------- 27
PSdeG-PSOE--- 8
Outros------------- 2
En branco------- 3
Voto directo (% sobre censo):
BNG---------------------------------------33,2
Non sabe-------------------------------17,8
Abstención/non censado-----17,6
Non responde-------------------------9,5
PPdeG--------------------------------------9,0
PSdeG-PSOE----------------------------4,2
UPRi-----------------------------------------0,4
Outros--------------------------------------0,0
Constitución da corporación nas eleccións 2015, con 17 concelleiros:
BNG-------------- 11
PPdeG------------ 5
PSdeG-PSOE-- 1
Valoración de líderes:
 (Candidato / coñecemento / valoración)
Fernando Suárez Barcia (BNG)------------- / 95,0 % / 6,79
Eduardo Gutiérrez Fernández (PSdeG) / 73,0 % / 5,03
Jesús López Penabad (PPdeG)--------------- / 50,0 % / 4,92
Agustín Reimóndez Gancedo (UPRi)----- / 34,0 % / 4,55
Non me vou meter en como se fixo a enquisa e a dedución de resultados, que polas condicións coido que hai campo para facelo, pero si quero comentar algunha cousa.
A primeira é evidente: unha enquisa a sete meses das eleccións ten validez daquela, non a 4 meses.
A segunda, pola propia estratexia de Ribadeo en Común, está sen presentar a día de hoxe, e polo tanto, non entra nas enquisas do ano pasado, o que tamén parece evidente que trastocaría os resultados.
A terceira, ordenei as táboas de xeito diferente ó claśico (e a como fai a publicación citada) para facer patente que se ben a abstención nas municipais anda polo 25-30 %, aquí, xuntándolle os non censados, vai no 17,6 %, o que fai soar as alarmas sobre a validez do conxunto.
A máis do anterior, sumado abstención/ non censados, máis quen non sabe e quen non responde, poñémonos nun 45 % dos 'votos directos sobre censo', afondando máis as dúbidas.
De calquera xeito, non é novidade algunha cousa nos resultados. Por exemplo, o maior coñecemento que ten a xente do alcalde en relación a outros candidatos (por certo, que entendo que Eduardo Gutiérrez non se vai presentar polo PSdeG e UPRi dubidaría de que se presentara nas condicións actuais e a pesar do dito 'históricamente' por Tino). Ou a maior valoración que se lle da ó alcalde en relación ós outros, ó mesmo que os resultados do BNG fronte ós outros partidos da actual composición do concello.
--
Sobre as eleccións en ribadeando:
Serie 'sen novidade na política ribadense'
Eleccións http://ribadeando.blogspot.com.es/search/label/elecci%C3%B3ns
Política http://ribadeando.blogspot.com.es/search/label/pol%C3%ADtica
eleccións 2011 e máis http://ribadeando.blogspot.com.es/search/label/elecci%C3%B3ns%202011
Eleccións xerais 2011 e máis http://ribadeando.blogspot.com.es/search/label/elecci%C3%B3ns%20xerais%202011
--
Nota: corrixido dun erro notificado a traverso dun comentario privado sobre a afiliación de E. Gutiérrez nun dos parágrafos.

20150115

Arredor de Charlie, nas nosas vilas

Os atentados de París de días pasados, en particular o sufrido no entorno de Charlie Hebdo, levan dado moito que falar. E por aquí, fálase de xeito xenérico ou en relación a Francia. Pero aquí temos tamén unha mestura de poboación que pouco a pouco se vai facendo evidente. Como calquera outra situación nunha sociedade, a complexidade das relacións fai tamén complexo o obter esa visión xeral aplicada as nosas vilas. Non por iso se pode obviar, facela desaparecer.
Son testemuña de que entre a xente nova a integración social dos pícaros de diferentes orixes é semellante, estando moito máis marcada por cuestións que afectan de xeito individual (estrutura familiar, nivel económico, xeito en que golpea a crise a unha determinada familia...) que por temas como a relixión ou o país de orixe dos pais. Pero tamén teño sido testemuña dun trato diferenciado de inmigrantes xa adultos polo mero feito de ter unha relixión diferente e saber que están en minoría, como agresións verbais repetidas sen ter cobrado conciencia os agresores de que 'iso' era un maltrato e un acoso, a pesar de telo falado. Supostamente, farían intervencións equivalentes ante xente de relixión cristiana, pero o caso é que o ser máis numerosos implica non só un recelo ante a posibilidade dunha resposta en grupo, senón tamén o sentemento de pertenza a ese mesmo grupo ó que se ataca, co que de xeito inconsciente toma outro cariz, tanto para quen ataca como para quen é atacado.
Entendo que non se trata pois de centrar o tema nuns atentados que evidentemente son condenables, senón na consideración tanto social como individual do 'outro' como un máis, ó tempo que nós mesmos tamén somos 'un máis'. E nestes tempos de construción dunha sociedade máis desigual, a falta desa consideración está a traer problemas para todos.

20150114

Do paro e outras estatísticas

Nos primeiros días do mes coñécense as estatísticas do paro. En Galicia é cousa deste śeculo. E no blogue levo varios apuntes, o último, hai un mes e algo sobre as estatísticas do paro. Cos novos datos, a cousa queda como se ve a continuación, e considero que o que dixen sobre a evolución do paro en Ribadeo daquela, hai un mes, serve perfectamente agora. Quizais coa nota de que en decembro Ribadeo comportouse ben en relación ó paro: Viveiro aumenta 19 parados, Foz 4, Barreiros 25, mentras Ribadeo diminúe 12, A Pontenova 2, Cervo 14 e Burela 11.


As dúas últimas son moi semellantes, pero na de porcentaxe vese que son máis importantes os aumentos, debido a que parten dunha base menor, dando unha idea lixeiramente diferente da evolución do paro.
Co tempo gustaríame estudar un pouco a relación entre paro e variación da poboación. Polo momento, nas gráficas seguintes, pódese observar como a poboación de Ribadeo aumentou máis precisamente entre o final da xestación e o comezo da actual crise. (unha nota a ter en conta: só despois do 1996 os datos dos que dispoño -collidos do INE- son anuais, o que pode levar a algún engano)
 Pero é quizais máis chamativo que a porcentaxe de mulleres en Ribadeo diminuíra co comezo da crise... cunha variación de case 0,8% entre 2005 e 2010, isto é unhas 80 mulleres.

20150113

Podemos deixar de ser dependentes.

Teño algún coñecido que insiste na vella provincia de Mondoñedo para afirmar a Mariña como entidade, lonxe do centralismo lugués. Hoxe a prensa lembroumo, con titulares como que os mariñáns peregrinamos a Lugo en pos de xustiza, a non menor peregrinación ó Hula para cuestións sanitarias, a conto de que queren que apoiemos que non se teña que ir á Coruña, ou sinxelamente con algo lóxico dada a actual estrutura vertical que mantén o estado para outras cousas: o comisario de Viveiro vai a Lugo para a conmemoración do 191 aniversario da Policía Nacional.
Alguén dirá que Lugo é a capital da provincia para algo. E si,  para algo é. Pero:
En relación ós xulgados, quitáronselle competencias á Mariña. E non creo ter necesidade de lembrar que Ribadeo leva sen un xulgado decente dende o 65 do pasado século, a recollida de sinaturas polo Tesón, e toda a historia para tentar conseguilo de xeito asociativo, despois de tirar a toalla na práctica dende as instancias políticas.
En relación ó Hula, parece que tampouco se pode ter un hospital completo na Mariña, que hai que lembrar que é a única zona vai aguantando o retroceso de poboación na provincia.
Si, o da viaxe do comisario xa sei que parece o dos vellos xornais ou semanarios que, como se pode observar nos vellos exemplares de La Comarca, daban nota dos viaxeiros partintes e arrivantes, pero o caso é que segue a haber unha comisaría en Viveiro, que, se se vai a Lugo, parece que quedará sen celebración 'adecuada'. Ou non?
Podemos deixar de ser dependentes: fómolo cando había menos medios, e estamos pagando un extra por vivir nunha comarca afastada do centro pero que contribúe por riba da media á construción provincial, en maior medida que o facía antes. Eficiencia, si. Equidade, tamén.
--
Algunha ligazón sobre o xulgado:
http://ribadeando.blogspot.com/2011/01/entregaronse-as-sinaturas-para-que-o.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2011/08/o-ultimo-intento-no-senado-para-traer.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2012/05/un-xulgadino.html
http://ribadeando.blogspot.com/2011/08/sobre-o-xulgado-nota-de-prensa-da-avv-o.html
Sobre o hospital:
http://ribadeando.blogspot.com/2013/03/unha-curiosidade-sobre-o-hospital-da.html
http://ribadeando.blogspot.com/2013/07/sanidade-na-marina-triunfalismo-e-verbas.html
http://ribadeando.blogspot.com/2013/02/que-non-ia-suceder-pois-sucedeu-nota-de.html
http://ribadeando.blogspot.com/2012/03/cachondeo-conta-da-sanidade-quen-cura.html
http://ribadeando.blogspot.com/2009/12/un-artigo-sobre-sanidade-que-pasa-na.html
http://ribadeando.blogspot.com/2011/03/dous-anos-de-diferencia-duas-veces-o.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/search/label/sanidade

20150112

E ti, sabes como se administra Ribadeo? Un caso: gasto en limpeza

Faigome a pregunta de xeito recurrente. Cada pouco hai novas, feitos... que a desencadean. Sabes como se administra Ribadeo? Como se toman as decisións, quen as toma, en base a que, os recursos que implican, de onde se obteñen?
E evidente que non podemos saber de todo. Pero se queremos vivir e exercer unha democracia real, necesitamos ter un mínimo de coñecementos e actuacións sobre 'o tema'. É dicir, sobre como somos gobernados e os mecanismos de intervención que temos.
O certo é que esta volta a pregunta saltou por algo moi sinxelo: Onte nun xornal aparecían os datos de orzamento de limpeza dos concellos máis poboados de Galicia. Ordeeinos por gasto en limpeza por persoa, e logo por poboación. Os resultados:
Só como curiosidade, vemos que o concello de Vigo gasta por persoa un 50% máis nese tema que o de Pontevedra. O gasto por persoa non parece ter que ver (polo menos de xeito determinante) coa ruralidade do concello nin coa poboación. Habería que ir a procurar outras causas como determinantes. Tampouco podo xulgar sobre a relación coa limpeza efectiva (por algunhas das vilas non aparezo hai tempo), a máis de estar seguro que, como se di no artigo, que o centro estea máis ou menos limpo non implica que os barrios o estean.
Pois ben, agora a pregunta é: sabes canto gasta o concello de Ribadeo en limpeza? Deixo de novo a ligazón ó sitio oficial de difusión de datos sobre contas de entidades públicas do que dispoñemos en España.
Ealgo para 'animar': co número de habitantes de Ribadeo, se tivera o gasto por persoa de Pontevedra (é dicir, o menor das sete cidades), o gasto en limpeza andaría por 900 000 €. De ter o gasto correspondente a Vigo, a cousa levaría a 1 400 000 €.
É dicir, entre o 10 e o 15% do orzamento municipal. Ou, dito doutro xeito, como para sabelo.
--
Unha nota: Que inclúe o gasto en limpeza?

20150111

Galicia: operación acordeón e síndrome de Estocolmo

Sorrir ou chorar? Loitar!
Comezo pola conclusión e paso ós datos. Dun só feito, pois podería procurarse outros moitos coa mesma ou semellante conclusión. 2014, ano sen eleccións: a Xunta eleva un 34% o canon de SoGaMA. 2015, coas municipais e as estatais á vista: a Xunta rebaixa un 10% o canon de SoGaMA.
Variou obxectivamente o entorno, as condicións para a rebaixa? Non aparentemente. Se confiamos nas perspectivas oficiais, máis ben cabería esperar un pouco máis á recuperación para poder subilo de novo, en troques de baixalo. Estamos ante un máis dos moitos casos nos que a manobra ten só como finalidade a continuidade no poder dun grupo, non o exercicio do poder en beneficio de todos. Poder que, estamos en tempo de ter que lembralo, é de todos.
Unha auténtica operación acordeón na que primeiro aprétase e logo afróuxase. O afrouxar síntese un respiro, e hai un certo agradecemento por ese respiro: iso é máis ou menos o que representa o síndrome de Estocolmo. Claro que dito síndrome aplícase ós reféns secuestrados. Pero, que máis da, se estamos na realidade secuestrados nun sistema do que non temos o control.
Iso si, SoGaMA çe moi caritativa e ecolóxica: con coge3 realizará unha campaña de limpeza de costas... o que aparece na súa web. O dos prezos, non: diso encárgase a Xunta.
Algún dato máis sobre o tema? Oficialmente, a posibilidade de baixar o prezo débese a dous factores: unha xestión eficiente en SoGaMA e unha xestión eficiente dos tratos Xunta-Ministerio. Vamos, que antes non eran eficientes e Madrid os tiña maltratados, e iso cambiou, e por iso impuxeron unha subida.
No 2014 SoGaMA 'perdeu' un 85% menos do previsto, pero non desquita a suba, senón que rebaixa agora o custe para os concellos. Por certo, se segue a perder e están apoiando dende a Xunta, por que rebaixan as cotas? Como diría alguén, 'misterios do universo' (que pagamos entre todos e votamos entre todos)

20150109

As catedrais

Aínda non saíu no DOG. si nos medios: Un novo anteproxecto para As catedrais. Así.
O nome en realidade é algo máis longo: anteproxecto de decreto do plan de conservación do monumento natural da praia das Catedrais. O dicilo 'con todas as letras' forza tamén a acotar máis as ideas relacionadas.
Dia na nota de prensa do concello que "non opinamos sobre unha nota de prensa emitida pola Xunta de Galicia, porque temos que estudar ese anteproxecto do plan de conservación do monumento natural da praia das Catedrais. Temos que ver si as alegacións presentadas por este Concello na primeira fase foron tidas en conta, para despois pronunciarnos ao respecto".
Teño unha teima coa declaración de principios sobre Ribadeo, o que eu chamo 'o Ribadeo que queremos'. Que eu saiba segue sen definir. Non o fai o PXOM, buque insignia da planificación municipal, nin outros documentos que poderían indicar a dirección, polo que o criterio, seguindo ó pé da letra a nota do concello que aparece na súa web, é "ver si as alegacións presentadas por este Concello na primeira fase foron tidas en conta". Quizais non sexa así, e haxa máis profundidade... espero que haxa máis profundidade que iso.
O tema faime lembrar a proposta feita ó concello hai anos sobre o regulamento de participación cidadá pola Mesa de asociacións de veciños. A resposta, tempo despois, foi presentar un pastiche sen amosar nin que fora lida a proposta presentada. Aínda así, contestouse cunha análise e unha proposta de adaptación do novo documento ó que se pensaba que debía ser. Anos despois, o documento aprobado de xeito preliminar segue sen ser aprobado de xeito definitivo. Entendo que a razón é que non hai unha definición clara da participación que se quere. Pois neste caso puidera ser algo parello. Así que, para cando unha definición do Ribadeo que queremos? ... claro, con participación. Mentras, haberá que darlle unha ollada ó plan 'sobre as Catedrais'. Cando sexa público.
Anteriores:
http://ribadeando.blogspot.com.es/2014/10/apelando-sobre-as-catedrais.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2014/10/catedrais-ribadeo-futuro.html
http://ribadeando.blogspot.com.es/2014/09/participando-que-e-xerundio-as.html