20100322

Bos Aires

Agora que o galego está nun momento controverquido en Galicia, aparece esta nova sobre a recuperación da súa memoria en Bos Aires. (sobre Bos Aires)

Ningún comentario: